În vederea atingerii ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, tratarea deşeurilor biodegradabile urmează a se realiza prin:

 

 • compostarea la locul de generare, adică în gospodării, a deşeurilor biodegradabile generate în mediul rural;
 • colectarea separată a deşeurilor din parcuri şi grădini şi a deşeurilor organice din pieţe şi tratarea lor pentru obţinerea de compost;
 • tratarea biologică a deşeurilor mixte în instalaţia de tratare mecano-biologică din cadrul centrului de management integrat al deşeurilor ce se va construi în cadrul acestui proiect la Galda de Jos.

 

Instalaţia de tratare mecano-biologică va avea o capacitate de 85.566 tone/an şi va asigura tratarea fracţiei umede colectată separat în vederea reducerii cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate pe depozitul conform.

 

În ceea ce privește fluxul tehnologic, în prima fază va avea loc recepția deşeurilor, în interiorul unei hale metalice. După aceea, deşeurile recepționate vor fi mărunțite, urmând o fază de separare a deşeurilor metalice, prin intermediul unui proces magnetic. La finalizarea acestei separări magnetice deşeurile vor fi trecute printr-un proces de sitare, urmând ca fracția fină separată să fie transportată în zona de tratare biologică.

 

Tratarea biologică se va desfășura astfel:

 • Etapa de digestie aerobă, care reprezintă un proces intensiv, va avea loc în celulele de compostare modulare, pe o suprafață betonată. Acestea vor fi în număr de 18 și vor fi închise și prevăzute cu un sistem de aerare la bază, desfășurat pe toată lungimea lor, în vederea unei ventilări forțate.
 • Aerul va circula în interiorul masei de deşeuri biodegradabile prin intermediul unor picheți sau conuri trunchiate, acestea prezentând o formă de clopot.
 • Toate conductele vor fi conectate, în vederea asigurării unei filtrări colective, sistemul de ventilație fiind monitorizat automat prin intermediul unui calculator.
 • celulă va avea 10*16 m, înălțimea fiind de 7 metri, iar volumul total procesat atingând 400 m.c.
 • Procesul de biooxidare va dura 21 de zile, iar temperatura din interiorul grămezii va trebui să ajungă într-un interval de 3 zile la peste 55 de grade Celsius, urmând a fi menţinută astfel până la sfârșitul întregului proces de descompunere.
 • După trecerea perioadei de 21 de zile, materialul stabilizat va fi scos cu un încărcator frontal și va fi transportat în zona de maturare.
 • Procesul de maturare este ultimul tratament de care beneficiază deşeurile biodegradabile, acesta realizându-se pe o suprafață betonată, în grămezi trapezoidale și durând 15 zile. În toată această perioadă, necesarul de aer va fi asigurat prin întoarcerea la intervale scurte de timp a grămezilor, cu ajutorul unui întorcător.
 • Deşeurile inertizate, dar care nu vor putea fi utilizate în cadrul vreunei activități, sunt transportate la depozitul ecologic din cadrul amplasamentului.

 

Ce înseamnă concret? Deșeurile biodegradabile şi reziduale colectate din întregul județ au nevoie de stabilizare biologică înainte de depozitare. Aceasta se face prin anularea componentei biodegradabile, cea care produce miros neplacut și scurgeri de levigat, numit și apă neagra. Aceasta se face prin procese de tratare bio-mecanică.

 

Rezultatul? Se reduce cantitatea de deșeuri depozitate cu până la 30% şi activitatea de descompunere a acestora în depozit cu 60 sau chiar 80 %. Acesta inseamnă că gazul care ar putea fi generat de deşeurile tratate este redus cu circa 20 – 40% față de cel posibil generat de deșeurile netratate, iar prin acest procedeu se diminuează posibilitatea de contaminare cu levigat. Acestea reprezintă avantaje importante în condițiile în care legislația europeană impune reducerea substanțială a cantității de deșeuri depozitate la nivel de țară, a emisiilor neplăcute în atmosferă și poluarea solului.

Media

EcoAlba EcoAlba