Mediul urban

Costurile au fost estimate şi nu vor depăşi limita suportabilităţii familiilor cu cele mai reduse venituri din judeţ. Astfel, aceste costuri maxime vor fi pentru locuitori după cum urmează:

urban

 

 

Mediul rural

Costurile au fost estimate şi nu vor depăşi limita suportabilităţii familiilor cu cele mai reduse venituri din judeţ.

 

rural

În ceea ce priveşte sistemul în sine de plată pentru serviciile de salubrizare, prin proiect este propus un sistem mixt la nivelul judeţului Alba: în zonele rurale, serviciile de salubrizare vor fi plătite ca şi taxa de salubrizare la primărie iar în zonele urbane precum şi pentru toţi utilizatorii diferiţi de cei casnici (urban şi rural) tarifele vor fi plătite direct către operatorii de salubritate responsabili de colectarea şi transportul deşeurilor.
ATENŢIE: Zonele urbane cuprind şi satele care intră în componenţa oraşelor şi municipiilor. Spre exemplu, persoanele care locuiesc într-un sat ce ţine în mod administrativ de un oraş sau de un municipiu va plăti tariful pentru zona urbană.

Media

EcoAlba EcoAlba